กิจกรรมโรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 96) 17 มี.ค. 62
โครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 92) 16 มี.ค. 62
กิจกรรมทุนนักเรียนยากจนพิเศษ การทำอาหารคาว อาหารหวาน (อ่าน 68) 16 มี.ค. 62
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน (อ่าน 119) 16 มี.ค. 62
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 67) 16 มี.ค. 62