คำสั่งหน่วยงานอื่น
วันที่ 1ุ6 -17 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่เป็นสนามสอบปลายภาค กศน.ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย (อ่าน 129) 16 มี.ค. 62