ข่าวประชาสัมพันธ์
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  
 
     การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,13:32   อ่าน 303 ครั้ง