ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบออนไลน์) (อ่าน 15) 13 เม.ย. 63
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 304) 12 ก.พ. 63
วันมาฆบูชา คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระตะเฆ่ (อ่าน 274) 11 ก.พ. 63
นิเทศโรงเรียนดีมีคุณภาพ (อ่าน 298) 14 ม.ค. 63
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 452) 04 มิ.ย. 62
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 43) 23 มี.ค. 62
ด่วน ประกาศผลสอบการอ่านและเขียน RTป.1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 527) 23 มี.ค. 62
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 480) 23 มี.ค. 62
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30น. ผอ.สุพรรณ ทองภู ไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียน ป.3 โรงเรียนบ้านสระ (อ่าน 477) 14 มี.ค. 62
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผอ.สุพรรณ ทองภู เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และเริ่มทำงานวันแรก ในตำแ (อ่าน 512) 01 มี.ค. 62