ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มิ.ย. 62 สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดการประชุม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร
วันที่ 20 มิ.ย. 62  นายพรไชย  วัชรวิศิษฏ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (ศูนย์ 11)  สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5   จัดการประชุม  "ผอ.เขต พบเพื่อนครู"  โดยมีคณะผู้บริหาร  ข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร เข้าร่วมประชุมฯ  พร้อมนี้โรงเรียนในศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชม  ตามค่านิยม  “คุณภาพ  คุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  ประสานชุมชน”   ณ ห้องประชุมองค์บริการบริหารส่วนตำบลบ้านวัง  อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา  
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5   เป็นประธานเปิดการประชุมฯ    พร้อมด้วยนายพิชิต  สอนคำแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  และนางสมสิน  ชัชวาลย์ปรีชา ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต 5  เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย   พร้อมนี้ ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5   ได้ปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ร่วมกับคณะผู้บริหารในศูนย์ 11  และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่นำมาจัดแสดง  และได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อร่มโพธิ์ (พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัดบึงสง่า อายุกว่า 100 ปี) ณ วัดบึงสง่า ต.บ้านวัง  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2562,23:27   อ่าน 357 ครั้ง