ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ส.ค. 62 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป.นม.5
20 มิ.ย. 62 ผอ.สพป.นม.เขต 5 พบปะเพื่อนครูศูนย์ลำเชียงไกร ณ ห้องประชุม อบต.บ้านวัง

อบต.บ้านวัง
14 มิ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารและกรรมการสายผู้สอน ที่โรงเรียนบึงคำคู เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รองพิชิต สอนคำแก้ว ประธานที่ประชุม

แจ้งท่านผู้บริหารและกรรมการสายผู้สอน พร้อมทั้งที่ปรึกษา ประชุมที่โรงเรียนบึงคำคู  ในวันที่  14  มิถุนายน  2562  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  รองพิชิต สอนคำแก้ว  ประธานที่ประชุม

12 มิ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ(ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562) เวลา 08.00-16.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ(ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562) เวลา 08.00-16.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด
หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด
27 พ.ค. 62 ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
16 พ.ค. 62 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
15 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว อนุบาล , ป.1และ ม.1
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ครูมาทำงานเตรียมการก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
30 เม.ย. 62 จัดทำ (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน 1 เล่ม และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น แล้วนำส่ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใน 30 เมษายน 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำ (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน 1 เล่ม และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น แล้วนำส่ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใน 30 เมษายน 2562 (สอบถามเพิ่มเติม นางนุชรินทร์ ชาพันดุง โทร. 081 - 382 - 9646)
สพป.นม.เขต 5 สพป.นม.เขต 5
29 เม.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
สพป.นครราชสีมา เขต 5 แจ้งให้ผู้บริหาร 1 คน เข้าประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2562 ในส่วนของครูวิชาการ 1 คน และครูปฐมวัย 1 คน ในแต่ละโรงเรียนเข้าประชุมระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน (สอบถามเพิ่มเติม นายวสันต์ ใจชื่น โทร. 086 - 865 - 1861)
29 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด
19 เม.ย. 62 วันที่ 19 เม.ย. 62 ร่วมยินดีต้อนรับ รองฯ แดง จันทรวิวัฒน์ รองผอ.สพป.นม.5 กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.นม.5
วันที่  19  เม.ย. 62   คณะทีมผู้บริหาร  ข้าราชการ  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5    ร่วมต้อนรับ นายแดง  จันทรวิวัฒน์   รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5  และคณะจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ที่เดินทางมาส่ง   ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5  

นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 , นายพิชิต  สอนคำแก้ว  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด  ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายแดง  จันทรวิวัฒน์  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  และคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยการนำของ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่เดินทางมาส่ง  ในการนี้มีผู้มาร่วมต้อนรับท่านรองฯแดง  จันทรวิวัฒน์  เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก  ความอบรม  ความปรารถนาดี และความยินดี  ทำให้ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา แคบไปถนัดตา   
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
15 เม.ย. 62 คณะครูร่วมงานผ่าป่าวัดสระตะเฒ่
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
12 เม.ย. 62 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทฒบาลตำบลบัลลังก์
09 เม.ย. 62 สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมคูณพัฒนา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. การแต่งกาย : ชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย/ชุดผ้าไทย/เสื้อม่อฮ่อม/เสื้อลายดอก
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  ณ หอประชุมคูณพัฒนา 
ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหมไทย พิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ณ หอประชุมคูณพัฒนา ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
การแต่งกาย : ชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย/ชุดผ้าไทย/เสื้อม่อฮ่อม/เสื้อลายดอก
ณ หอประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
08 เม.ย. 62 วันหยุดชดเชยวันจักรี
05 เม.ย. 62 อบรมโรงเรียนดีมีคุณภาพ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
04 เม.ย. 62 เรียนผู้บริหาร ร.ร. ศูนย์ 11 ท่านประธานศูนย์นัดประชุม 09.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเลาวัณย์ศิริ ศูนย์ประสานงานอำเภอโนนไทย
เรียนผู้บริหาร ร.ร. ศูนย์ 11 ทุกท่านครับ
ท่านประธานศูนย์นัดประชุม 09.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมเลาวัณย์ศิริ ศูนย์ประสานงานอำเภอโนนไทย
01 เม.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
29 มี.ค. 62 ประชุมที่ รพ.สต.บ้านสระตะเฆ่ เวลา 09.00 น.
29 มี.ค. 62 เด็กนักเรียน ป.6 และม.3 มารับใบ ปพ.1
เด็กนักเรียน ป.6 และม.3 มารับใบ ปพ.1 
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
29 มี.ค. 62 คุณครูส่งสรุปโครงการและกิจกรรม
คุณครูส่งสรุปโครงการและกิจกรรม
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
28 มี.ค. 62 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด เวลา 08.00-12.00น.
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา สพป.นม.เขต 5
27 มี.ค. 62 นำคณะครูเดินทางส่งครูย้าย คุณครูนุชจรี เพ็ชรจะโป๊ะ
25 มี.ค. 62 ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บัลลังก์ เกมส์" ครั้งที่ 39 เวลา 08.30 น.
ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บัลลังก์ เกมส์" ครั้งที่ 39  เวลา 08.30 น.
สนามกีฬากลางตำบลบัลลังก์ บ้านคูเมือง เทศบาลตำบลบัลลังก์
25 มี.ค. 62 กำหนดส่งงานธุรการชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล-ม.3 และรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนดส่งงานธุรการชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล-ม.3 และรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
21 มี.ค. 62 ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4/2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
20 มี.ค. 62 ส่งแผนพัฒนาที่ กศจ.นครราชสีมา
กศจ.นครราชสีมา สพป.นม.เขต 5
19 มี.ค. 62 งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.สุพรรณ ทองภู เวลา 11.00 น.
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่  ผอ.สุพรรณ  ทองภู   เวลา 11.00 น.  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
18 มี.ค. 62 เตรียมจัดงานตกแต่งอาคารสถานที่ ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
17 มี.ค. 62 การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลบัลลังค์ ใช้โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่เป็นสนามสอบปลายภาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
16 มี.ค. 62 การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลบัลลังค์ ใช้โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่เป็นสนามสอบปลายภาค
การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลบัลลังค์ ใช้โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่เป็นสนามสอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
15 มี.ค. 62 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นม.5
14 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
13 มี.ค. 62 ผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์ 4 และศูนย์ 11 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
รองพิชิต นัดหมายผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์ 4 และศูนย์ 11 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน (Power point) พร้อมส่งรูปเล่ม 3 เล่ม วันที่ 13 มีนาคม เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง (ค่าอาหารท่านละ 200 บาท)ครับ
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง
12 มี.ค. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 12 มี.ค. 62 ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของสพป.นครราชสีมา เขต 5  ณ ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีทีมผู้บริหาร  ประธานศูนย์ฯ ในสังกัด ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯ  ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 50 ท่าน  และได้รับเกียรติจากรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ได้แก่ นายรพีพงศ์   วรวัฒน์ธนากุล  นายพิชิต  สอนคำแก้ว  และนายชะโลม  ตรีศักดิ์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรมฯ 

นางสาวณัฐิยา  เจตนาวิไลย  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ และความเข้าใจในกรอบงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ในการบริหารงานวิชาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารงานทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานราชการ  ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นม.5
11 มี.ค. 62 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา/ชุดข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
08 มี.ค. 62 ประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพ

วันนี้  8  มีนาคม  2562  เวลา 13.00 น.  รับการนิเทศ จากคณะประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพ นำโดยนางประภาภรณ์  ถีสูงเนิน
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตร) นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์  (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ)

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป.นม.เขต 5
08 มี.ค. 62 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ไปทัศนศึกษา
01 มี.ค. 62 ผอ.สุพรรณ ทองภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
ผอ.สุพรรณ ทองภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
และเริมทำงานวันแรก
โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่ โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่