ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมัธยม(เก่า) แบบ 005
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 29 ธันวาคม 2512
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ ป๑ฉ ใต้ถุนเตี้ย 5 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2 พฤษภาคม 2514
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร (เก่า)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 มิถุนายน 2519
งบประมาณ : 23,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 กันยายน 2519
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล (ฝ.1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2528
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 18 ตุลาคม 2560
งบประมาณ : 2,670,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณ : 192,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ระบบประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 8 มกราคม 2561
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 มิถุนายน 2543
งบประมาณ : 187,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..