ประกาศ

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

 

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19    รวมถึงประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐวันที่ 17/03/2563                      ***นักเรียนสามารถสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์***

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์เพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 2

และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2563


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbOfan36HY46INrya5UIQdiAyOOIUFqbuxWoEzySwqwe3tzQ/viewform?fbclid=IwAR3xZEkIMpbC4J1dBPZB_qXVUrW6EqpnulC-gBnaO4_F21HkZxy7xnmTOb8จึงเรียนมาเพื่อทราบ เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์