โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
หมู่ที่ 8 บ้านสระตะเฆ่  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2561 23 มี.ค. 62
ด่วน ประกาศผลสอบการอ่านและเขียน RTป.1 ปีการศึกษา2561 23 มี.ค. 62
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30น. ผอ.สุพรรณ ทองภู ไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียน ป.3 โรงเรียนบ้านสระ 14 มี.ค. 62
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผอ.สุพรรณ ทองภู เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และเริ่มทำงานวันแรก ในตำแ 01 มี.ค. 62
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโรงเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
คำสั่งหน่วยงานอื่น
วันที่ 1ุ6 -17 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่เป็นสนามสอบปลายภาค กศน.ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย 16 มี.ค. 62
กิจกรรมโรงเรียนบ้านสระตะเฒ่
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 17 มี.ค. 62
โครงการอาหารกลางวัน 16 มี.ค. 62
กิจกรรมทุนนักเรียนยากจนพิเศษ การทำอาหารคาว อาหารหวาน 16 มี.ค. 62
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 16 มี.ค. 62
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 16 มี.ค. 62
แจ้งผลการเรียน ป.1-ป.6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 17 มี.ค. 62
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 17 มี.ค. 62
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17 มี.ค. 62
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17 มี.ค. 62
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 มี.ค. 62
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17 มี.ค. 62
แจ้งผลการเรียน ม.1-ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 17 มี.ค. 62
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 17 มี.ค. 62
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 มี.ค. 62

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 62
ศูนย์ลำเชิงไกรสัมพันธ์
เลี้ยงต้อนรับผู้บริหารใหม่ทั้ง 3 ท่านของศูนย์11 ลำเชิงไกร 17 มี.ค. 62
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มีนาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
34567 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31      
ปฏิทินกิจกรรม
01 มี.ค. 62
ผอ.สุพรรณ ทองภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
08 มี.ค. 62
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ไปทัศนศึกษา
08 มี.ค. 62
ประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพ
11 มี.ค. 62
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
12 มี.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
13 มี.ค. 62
ผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์ 4 และศูนย์ 11 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
14 มี.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 62
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
16 มี.ค. 62
การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลบัลลังค์ ใช้โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่เป็นสนามสอบปลายภาค
17 มี.ค. 62
การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลบัลลังค์ ใช้โรงเรียนบ้านสระตะเฒ่เป็นสนามสอบปลายภาค
18 มี.ค. 62
เตรียมจัดงานตกแต่งอาคารสถานที่ ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
19 มี.ค. 62
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.สุพรรณ ทองภู เวลา 11.00 น.
20 มี.ค. 62
ส่งแผนพัฒนาที่ กศจ.นครราชสีมา
21 มี.ค. 62
ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4/2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
25 มี.ค. 62
กำหนดส่งงานธุรการชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล-ม.3 และรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 มี.ค. 62
ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บัลลังก์ เกมส์" ครั้งที่ 39 เวลา 08.30 น.
27 มี.ค. 62
นำคณะครูเดินทางส่งครูย้าย คุณครูนุชจรี เพ็ชรจะโป๊ะ
28 มี.ค. 62
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด เวลา 08.00-12.00น.
29 มี.ค. 62
เด็กนักเรียน ป.6 และม.3 มารับใบ ปพ.1
29 มี.ค. 62
คุณครูส่งสรุปโครงการและกิจกรรม
15 เม.ย. 62
คณะครูร่วมงานผ่าป่าวัดสระตะเฒ่
30 เม.ย. 62
จัดทำ (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน 1 เล่ม และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น แล้วนำส่ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใน 30 เมษายน 2562
ลิ้งค์น่าสนใจ